Gdzie służy żołnierz noszący szary beret? Czy tylko generał ma na czapce granatowy otok?

2023-11-29 7:38

Po czym poznać żołnierza? Po umundurowaniu. I jak to w armii jest zwyczaju szczegóły normują odpowiednie rozporządzenia ministra obrony narodowej. Zasadniczo obowiązują przepisy dotyczące noszenia umundurowania przez żołnierzy reguluje rozporządzenie MON z 20 maja 2022 r. znowelizowane nieco (projektem) ogłoszonym w Centrum Legislacji Rządu, 17 października 2023 r. Wszystkie te przepisy precyzują wzory i sposób noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych, a także przypadki, w których żołnierze są zwolnieni z tego obowiązku oraz sposób noszenia orderów, odznaczeń, medali i odznak innych niż wojskowe.

kapitan, rogatywka, wojska rakietowe

i

Autor: Andrzej Bęben

BEZ WCHODZENIA W SZCZEGÓŁY

(rozporządzenie z maja 2022 r. to ponad 200 stron tekstu!) trzeba wiedzieć, że umundurowanie żołnierzy składa się z ubiorów: • wieczorowego; • galowego; • wyjściowego; • służbowego; • polowego; • ćwiczebnego; • specjalnego i… sportowego. Kolejnym rozporządzeniem określającym, co żołnierz może nosić na sobie określa rozporządzenie „w sprawie norm zbiorczych oraz normatywów umundurowania i wyekwipowania w czasie pokoju oraz mobilizacji i wojny” (z 25 lipca 2023 r.).

Proponowane zmiany wymienione są w rozporządzeniu z 17 października. Wedle projektu kilka zmian dotyczących rzeczonej kwestii ma wejść w życie od 1 stycznia 2024 r.

Kto ma ochotę zapoznać się z pełną treścią tych dokumentów, może kliknąć w linki i przestudiować rozporządzenia od początku do końca. Tu i teraz przyjrzyjmy się… beretom i otokom na czapkach. Po nich poznać jakiej formacji jest żołnierz, np. noszący czarny beret. Nie tylko „pancerniacy”, ale także służący w Marynarce Wojennej...

PO CIEMNONIEBIESKIM BERECIE

będzie można zidentyfikować żołnierza Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Bordowego koloru przypisany jest nadal do służących w jednostkach kawalerii powietrznej i powietrznodesantowych. Jeśli widzi się (raczej podczas oficjalnych uroczystości) żołnierza w szarym berecie, to wiadomo, że to „gromowiec” albo - jeśli ma czarny beret, to żołnierz Formozy. Pozostali specjaliści przepisowo noszą berety ciemnozielone.

Oliwkowe mają przypisane Wojska Obrony Terytorialnej, a wszyscy pozostali, to jest żołnierze Wojsk Lądowych mają zielone berety. Po niebieskim pozna się żołnierza jednostek obrony wybrzeża, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych i 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego. W szkarłatnych beretach mogą paradować wyłącznie służący w Żandarmerii Wojskowej. Jak widać kolorów beretów jest mnóstwo...

WOJSKO NOSI TAKŻE CZAPKI

i identyfikatorem kto zacz, jest otok. Ściślej jego kolor. Generała poznać nie tylko po lampasach, ale także po granatowym otoku. Taki sam, ale już bez lampasów, przypisany jest urzędowo do żołnierzy służących w jednostkach zmechanizowanych, zabezpieczenia materiałowego, korpusu osobowego sprawiedliwości i obsługi prawnej, szkół i ośrodków szkolenia tych rodzajów wojsk i służb. Granatowy otok na czapkach mają także mundurowi z Dowództwa Garnizonu Warszawa, gdy uczestniczą w wydarzeniach o charakterze reprezentacyjnym oraz Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Jak się nic nie zmieni, to od 1 stycznia 2023 r. otok pomarańczowej barwy będą mieli na czapkach pełniący służbę wojskową w jednostkach pancernych, rozpoznawczych, szkoły i ośrodki szkolenia tych rodzajów wojsk i 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego.

Ciemnozielony otok wskaże na żołnierza służącego m.in. w jednostkach rakietowych i artylerii, obrony przeciwlotniczej. Czarny będzie przypisany dla żołnierzy wojsk inżynieryjnych, chemicznych, zabezpieczenia technicznego, służby kartograficznej i topogeodezyjnej i edukujących się w szkołach i ośrodkach szkolenia tych rodzajów wojsk i służb.

Pozostały jeszcze otoki w trzech innych kolorach (cytujemy za Portalem Mundurowym):

chabrowy (w jednostkach łączności i informatyki, rozpoznania i walki radioelektronicznej, dowodzenia, radiotechnicznych oraz w szkołach i ośrodkach szkolenia tych rodzajów wojsk i służb);

wiśniowy (dla pełniących służbę wojskową w jednostkach medycznych oraz wszystkich oficerów korpusu osobowego medycznego, szkół i ośrodków szkolenia służby medycznej);

fioletowy (żołnierze korpusu osobowego duszpasterstwa);

żółty (w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej).

Dlaczego MON nowelizuje „mundurowe” rozporządzenie? W uzasadnieniu napisano: „Projekt został przygotowany w związku z opracowaniem nowych wzorów przedmiotów umundurowania i wyekwipowania oraz stosownie do zgłaszanych wniosków dowództw, jednostek wojskowych i instytucji”.

I na koniec jedna bardzo ważna zmiana, dotycząca oficerów najwyższej rangi: umożliwiono generałom noszenie koalicyjki podczas oficjalnych wystąpienień... bez szabli. Oczywiście, jak któryś z generałów ma regulaminową szablę wz. 76/90, to będzie się lepiej prezentował będąc przy szabli niż bez niej…

Sonda
Umundurowanie w Wojsku Polskim jest OK?