Ukraina i Rosja toczą grę o pokój, ale tylko na swoich warunkach

2023-05-28 15:30

Kiedy skończy się ta wojna? Jak się skończy? Przegraną jednej strony konfliktu? Zawieszeniem broni, a co za tym idzie zamrożeniem działań wojennych? Pokojem? W ostatnich dniach Ukraina i Federacja Rosyjska przedstawiały swoją wizję pokoju. Każdy kolejny dzień wojny osłabi tego, kto zwycięży i tego, kto przegra. Chyba, że nie będzie przegranych i wygranych na co liczy świat, ale nie walczące strony.

szachy, gra, negocjacje, strategia

i

Autor: pixabay.com

Wiceminister spraw zagranicznych FR Michaił Gałuzin przedstawił (27 maja) kolejny pakiet żądań Moskwy wobec Kijowa. W wywiadzie dla TASS wymienił je. Rosja uważa, że konieczne dla osiągnięcia „porozumienia” jest zaprzestanie działań wojennych przez Siły Zbrojne Ukrainy i zaprzestanie dostaw zachodniej broni. Dla osiągnięcia „wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju” Ukraina nie może przystępować do NATO i UE i wrócić do statusu państwa niezaangażowanego. Rosja żąda uznania „nowych realiów terytorialnych wynikających z korzystania z prawa narodów do samostanowienia oraz objąć ochroną prawa rosyjskojęzycznych obywateli i mniejszości narodowych. Rosja żąda uznania rosyjskiego za język państwowy oraz „poszanowania podstawowych praw człowieka, w tym wolności wyznania”. Zwróćmy uwagę, że Moskwa odmawia obecnie Ukrainie prawa do członkostwa w UE, choć jeszcze nie tak dawno Putinowi to nie przeszkadzało.

W czerwcu 2022 r. powiedział, że Moskwa nie jest przeciwna przystąpieniu Ukrainy do UE, ponieważ Unia „nie jest organizacją wojskową, blokiem wojskowo-politycznym, w przeciwieństwie do NATO”. Względnie nowym jest żądanie uznania rosyjskiego za język państwowy. Generalnie ujmując: żądania o niesprecyzowanej treści, które można rozszerzać wedle (Rosji) uznania. Różnie można postrzegać fakt, że warunki przedstawił wiceminister a nie minister spraw zagranicznych FR. Wszystkie warunki moskiewskie sprowadzają się do jednego: by Ukraina dała Rosji to, co jej wydawało się, że weźmie w dwa tygodnie po 24 lutego 2022 r.

Rosjanie przygotowują się do zakończenia wojny? Ekspert ocenia ostatnią szansę Ukrainy! [RAPORT ZŁOTOROWICZA]

Nie trzeba być ekspertem ani innym politologiem, by z góry przewidzieć reakcję Kijowa na taką ofertę Moskwy. „Żądania Rosji ustami rosyjskiego MSZ raczej potwierdzają prawną i rzeczywistą niezdolność rosyjskiego kierownictwa. Dlatego tylko „kontrwarunki Ukrainy” są realistyczne – natychmiastowe wycofanie wszystkich wojsk z suwerennego terytorium Ukrainy. Ostateczne uznanie, że ZSRR upadł, a kraje postsowieckie mają cały zakres suwerenności. Ekstradycja zbrodniarzy wojennych i autorów wojny" – zareagował na Twitterze Mychajło Podoliak, doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

To jednak nie jedyne warunki Kijowa, które stawia Rosji, jeśli ta chce przystąpić do rozmów o zakończeniu wojny i osiągnięciu pokoju. Ukraina żąda także zorganizowania międzynarodowej konferencji w sprawie organizacji kontroli nad rosyjskim arsenałem nuklearnym. Domaga się reparacji, w tym rezygnacja z rosyjskich aktywów zablokowanych w innych krajach na rzecz Ukrainy. To żądanie Ukrainy opiera się na międzynarodowym wsparciu. W listopadzie ub. roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję przewidującą odpowiedzialność Rosji za wypłatę reparacji Ukrainie. Za dokumentem głosowały 94 państwa, które uznają Rosję za winną wyrządzenia Ukrainie szkód w wyniku inwazji wojskowej na pełną skalę i wzywają Federację Rosyjską do zrekompensowania tego. 14 krajów głosowało przeciw, 73 wstrzymały się od głosu.

Do pakietu żądań Kijowa warunkujących rozpoczęcie pokojowych negocjacji dołączyło nowe: utworzenia strefy demilitaryzacji na terytorium Rosji i redukcji broni ofensywnej. Gdzie, od kiedy, w jakim wymiarze? Tego strona ukraińska nie sprecyzowała. Na Wschodzie (w kwestii rychłego zakończenia wojny) bez zmian...

Sonda
Czy warunki stawiane przez Rosję uważasz za słuszne?
Sonda
Czy warunki stawiane przez Ukrainę uważasz za słuszne?